Rotační svěrák harmonic - 1. video a návod

Broučkový háček upneme do čelistí s očkem a navážeme vázací nit. Jako první z materiálů navážeme červenou vlnu nebo antron. Navázání materiálu začneme zhruba v polovině ramínka háčku. Po dostatečném zafixování červené vlny uchopíme snopeček a napneme jej. Ostrými nůžkami zastřihneme mušce červený tip, který by měl dosahovat úrovně obloučku háčku. Na ramínko háčku navážeme tři až čtyři paprsky z pera páva, které mírně stočíme do snopečku. Nit položíme do držáku na boninu, současně uchopíme paprsky z páva a s pomocí rotačního ramene je na ramínko navineme v pravidelných ovinech. Těsně u očka navážeme hnědý srpek z kohouta, nit odložíme do držáku a stejnou technikou pomocí rotačního ramene navineme srpek z kohouta, který vytvoří nožičky. Mušce vyvážeme hlavičku, zakončíme ztraceným uzlem a zalakujeme.